Vzdělávací akce

Arbor Vitae 2020

  • Zveřejněno údajů: 81%
  • Pořadatel: Junák - český skaut
  • Počet dní: 12
  • Email: arborvitae@skaut.cz
  • Telefon: 728052350
  • Webové stránky akce: http://arborvitae.skauting.cz
  • Kde se přihlásit:
  • Stav přihlašování:
  • Instruktoři
  • Čekatelská zkouška či kurz (ČZ, ČK)
Fotografie
Člen týmu
Pozice na kurzu
Kvalifikace
Zaměření instruktora na akci
Skautská praxe
Profesní zkušenosti
Absolvované kurzy
Filipová Tereza
Stálý instruktor
kompetence z oblasti pedagogiky, psychologie, osobnost čekatele
Arbor Vitae 2018 (2018), Arbor Vitae 2019 (2019)
Pustelníková Kateřina (Káťa)
Stálý instruktor
Vůdcovská zkouška
kompetence z oblasti plánování, vedení oddílu, pedagogiky a psychologie
Vůdcovská zkouška
Arbor Vitae 2018 (2018), Arbor Vitae 2019 (2019)
Sovák Martin (Čajoch)
Stálý instruktor
Vůdcovská zkouška, Organizační zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK myšlenkové základy a historie skautingu, OČK pedagogika, OČK metodika, OČK organizace, OČK právo, Garant OČK (do: 25.6.2022)
programy zaměřené na metodiku, organizaci a právo
Vůdcovská zkouška, Organizační zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK myšlenkové základy a historie skautingu, OČK pedagogika, OČK metodika, OČK organizace, OČK právo, Garant OČK (do: 25.6.2022)
Lesní škola PROTOS (2017), Okresní čekatelský kurz v Mostě 2017/2018 (2017), Okresní výměna zkušeností (2017), Arbor Vitae 2018 (2018), Arbor Vitae 2018 (2018), ČLK Enter (2018), Sejdeme se na pěšince (2018), Arbor Vitae 2019 (2019), Arbor Vitae 2019 (2019)
Zaplatílek Lukáš (Zapik)
Stálý instruktor
Vůdcovská zkouška, Hospodářská zkouška, OČK hospodaření
kompetence z oblasti hospodaření
Vůdcovská zkouška, Hospodářská zkouška, OČK hospodaření
Arbor Vitae 2018 (2018), Arbor Vitae 2018 (2018), Arbor Vitae 2019 (2019), Arbor Vitae 2019 (2019)
Žalský Pavel (Dingo)
Stálý instruktor
Vůdcovská zkouška
kompetence z oblasti skautingu, postojové kompetence, metodika a plánování
Vůdcovská zkouška
Arbor Vitae 2018 (2018), Arbor Vitae 2019 (2019), Program tábora - jak na to? (2019)
Dvořák Lukáš
Instruktor elév / člen týmu
instruktor elév
Erlebach Jonáš (Drak)
Instruktor elév / člen týmu
instruktor elév
Arbor Vitae 2019 (2019)
Velíšek Ondřej
Instruktor elév / člen týmu
instruktor elév
Vestfál Václav
Instruktor elév / člen týmu
instruktor elév
Kubík Miloš (Meloun)
Externista
Vůdcovská zkouška, OČK zdravověda
zdravověda a bezpečnost
Vůdcovská zkouška, OČK zdravověda
Arbor Vitae 2018 (2018), Arbor Vitae 2018 (2018), Arbor Vitae 2019 (2019), Arbor Vitae 2019 (2019)
Truhlářová Štěpánka
Servis tým
starání se o naplněnost a spokojenost našich žaludků
Vaníček Martin (Maňas)
Servis tým
Vůdcovská zkouška
starání se o naplněnost a spokojenost našich žaludků
Vůdcovská zkouška
Arbor Vitae 2019 (2019)

Čekatelská zkouška či kurz (ČZ, ČK)

Kapacita: 0 obsazeno / 26 míst celkem
Uzávěrka přihlašování: 2019-12-01T00:00:00
Stav přihlašování: Volno
Vstupní podmínky: Účastníkem čekatelského kurzu se může stát každý, kdo splňuje podmínky dané Řádem pro vzdělávání činovnic a činovníků a zároveň: a) má alespoň půl roku prokazatelné praxe s aktivní tvorbou a realizací programu v domovském oddíle (spolupráce na přípravě a realizace minimálně družinové schůzky), b) vyplní online přihlášku do neděle 1. prosince 2019, c) vytvoří motivační video dle zadání a nahraje ho do online úložny dat do neděle 1. prosince 2019. Na základě jeho posouzení budou vybráni a osloveni konkrétní čekatelé.
Podmínky absolvence: 1. účast na všech víkendech (výjimku uděluje z vážných důvodů po předchozí omluvě vůdce kurzu) 2. projekt – naplánování, uskutečnění a vyhodnocení části programu oddílové víkendové akce 3. úspěšné splnění všech kompetencí
Účastnický poplatek: 2100 Kč
Pravděpodobný plánovaný ročník: 2021
Frekvence konání akce: Jde již o tradiční akci, která se koná každý rok. Toto je její 12. ročník.
Vedoucí akce: Sovák Martin (Čajoch)
Anotace: Jsme čtyřvíkendová našlapaná výzva pro každého, kdo si chce věci pořádně prožít, osahat, reflektovat je a smysluplně využít v další práci s dětmi. Vědomosti, nové zkušenosti i emoce tu prostě lítaj!
Zaměření akce: Pro všechny činovníky aktivně se podílející na přípravě programů schůzek, výprav a táborů, kteří plánují i po ukončení kurzu u této činnosti zůstat.
Formy ověřování kompetencí: Velkou část kompetencí účastník ověřuje skrze tvorbu vlastního projektu – víkendové výpravy vycházející z výchovných potřeb domovského oddílu. Významným aspektem tohoto projektu je princip koučování, kdy si každý účastník na začátku kurzu vybírá konzultanta, který ho celým procesem provádí a reflektuje účastníkovu zkušenost. Zakládáme si na tom, že reálně děláme konstruktivistické ověřování kompetencí. Využíváme sebehodnocení účastníka. Zároveň máme stanoven rámec minimální kvality, který nám pomáhá nezaměřovat se normovaný stav dané vzdělávací oblasti, ale skutečný posun účastníka v ní.
Historie kurzu: Jde již o tradiční akci, která se koná každý rok. Toto je její 12. ročník.
Termín
Umístění
21.2.2020-23.2.2020
Skautský dům Hostinné, Hostinné, Královéhradecký kraj
13.3.2020-15.3.2020
Skautské centrum Vinice v Pardubicích , Pardubice 2, Pardubický kraj
24.4.2020-26.4.2020
Skautské centrum Domašov, Domašov nad Bystřicí, Olomoucký kraj
22.5.2020-24.5.2020
Skautský dům Hostinné, Hostinné, Královéhradecký kraj