Vzdělávací akce

ČLK Sherwood

  • Zveřejněno údajů: 50%
  • Pořadatel: Junák - český skaut
  • Počet dní: 19
  • Email: sherwood.skaut@gmail.com
  • Telefon: 774841821
  • Webové stránky akce: http://sherwood.skauting.cz/
  • Kde se přihlásit:
  • Stav přihlašování:
  • Instruktoři
  • Čekatelský lesní kurz (ČLK)
Fotografie
Člen týmu
Pozice na kurzu
Kvalifikace
Zaměření instruktora na akci
Skautská praxe
Profesní zkušenosti
Absolvované kurzy
Hrubý Jakub (Jemnej)
Stálý instruktor
Vůdcovská zkouška, Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace
Organizace, skautská výchovná metoda, plánování
Vůdcovská zkouška, Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace
ČLK Odyssea 2017 (2017), ČLK Odyssea 2018 (2018)
Lejsková Martina (Čiko)
Stálý instruktor
Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace
Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace
VLK Ursus 2017 (2017), Ejhle 2018 (2018), Fons Beníšky 2018 (2018), VLK Ursus 2018 (2018)
Pešta Jan (Smíšek)
Stálý instruktor
Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace
Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace
ČK Zima 2019 (2019), Fénix - Čekatelský kurz podzim 2019 (2019), ILŠ Collegium 2019 (2019), Kapka HKVS 2019 (2019), Kapka HKVS 2019 (2019)
Havrda Prokop (Čmelák)
Instruktor elév / člen týmu
Vůdcovská zkouška
Vůdcovská zkouška
Ludvíková Veronika (Uňa)
Instruktor elév / člen týmu
Vůdcovská zkouška
Vůdcovská zkouška
Peterka Jan (Obr)
Instruktor elév / člen týmu
Vůdcovská zkouška
Vůdcovská zkouška
Fons Beníšky (2017), Fons Beníšky 2018 (2018), Ústřední lesní škola 2018 (2018), Fons Beníšky 2019 (2019)
Petr Damián
Instruktor elév / člen týmu
Vůdcovská zkouška
Vůdcovská zkouška
VLK Ursus 2018 (2018)
Záhorová Štěpánka
Instruktor elév / člen týmu
Vůdcovská zkouška
Vůdcovská zkouška
Víkend pro oddílové rady VLK Oikos 2017 (2017)
Stříteská Monika (Minnie)
Externista
Vůdcovská zkouška, Vůdcovská zkouška, OČK zdravověda
Vůdcovská zkouška, Vůdcovská zkouška, OČK zdravověda
Seleška - Severočeská záchranářská lesní škola 2017 (2017)
Schierreich Šimon (Šíra)
Ostatní
Hopík 2017 (2017), Jasan 2017 (2017)
Srbová Petra (Peťa)
Ostatní

Čekatelský lesní kurz (ČLK)

Kapacita: 4 obsazeno / 24 míst celkem
Uzávěrka přihlašování:
Stav přihlašování: Volno
Vstupní podmínky: Věk alespoň 15 let a nejvíce 24 let na začátku 1. víkendu. Maximálně 2 účastníci z jednoho oddílu/střediska - záleží na velikosti.
Podmínky absolvence: Pro zisk ČZ splnění 42 kompetencí a realizace výpravy, pro absolvenci kurzu splnění 46 kompetencí a účast na všech částech kurzu s minimální prezencí 15 dní.
Účastnický poplatek: 2000 Kč
Pravděpodobný plánovaný ročník: 2020
Vedoucí akce: Jindrová Lucie
Anotace: Sherwood je čekatelským lesním kurzem. V našem pojetí to znamená kombinaci vzdělávací akce a zážitkového kurzu. V přístupu ke vzdělávání se držíme zásad skautské výchovy. Praxi upřednostňujeme před pouhou teorií, věříme v pozitivní vliv skupiny na učící proces a využíváme přírodu jako prostředí ke vzdělávání se.
Zaměření akce: Našim kurzem se prolíná příběh Robina Hooda a jeho družiny. Pracujeme s nástroji, které umožňují účastníkovi přizpůsobit si obsah kurzu, aby mohl dál růst v oblastech, které ho zajímají. Během kurzu vznikají trojice účastníků, které pracují na výpravě, kterou společně odvedou na posledním víkendu Sherwoodu. Na výpravu každý z účastníků přijíždí s jednou družinou ze svého domovského oddílu.
Formy ověřování kompetencí: Ověřování jednotlivých kompetencí probíhá na letním běhu kurzu a na závěrečném víkendu. Kompetence budou ověřovány následujícími formami: ústní pohovor, diskuze nad tématem, splnění úkolu, absolvence programu, písemný test, pozorováním účastníka. Důležitou součástí závěrečného víkendu je modul výprava, na kterém účastníci pod dohledem instruktorů odvedou své družiny. Na výpravě budou částečně či celkově ověřovány kompetence účastníka č.: 5, 6, 8, 10, 12,14,16, 17, 18, 19, 23, 24, 29, 32, 41.
Historie kurzu: Píše se rok 2016 a čekatelské lesní kurzy odmítají účastníky z kapacitních důvodů. Ty nejznámější kurzy čekatelského vzdělávání mají i 100 přihlášených a na některé zájemce se místo nedostává. Sherwood je projektem, který vznikl právě v létě roku 2016. Spojil několik vůdců oddílů z celé republiky, kteří měli ambici přiložit ruku ke skautskému vzdělávání a zpřístupnit čekatelskou kvalifikaci dalším 24 skautům a skautkám. Do čekatelského lesního kurzu jsme se nevrhli hned, ale nejdřív jsme si vyzkoušeli naši týmovou spolupráci a některé naše nápady při pořádání rádcovského tábora Sherwood během let 2017 a 2018. Na podzim 2018 jsme si řekli, že jsme připraveni se postavit čekatelskému lesnímu kurzu a kurz naplánovali na léto 2020. Od toho podzimu na kurzu pracujeme a dáváme si čas, abychom s kurzem nebyli spokojeni jen my, ale i budoucí účastníci.
Termín
Umístění
30.4.2020-3.5.2020
DoNitra, Medonosy, Středočeský kraj
4.8.2020-14.8.2020
Malé Hradisko
25.9.2020-28.9.2020
Chotěboř, Chotěboř