O projektu

O projektu

Projekt přeshraniční spolupráce umožnil skautským organizacím Junák (okres Brno-město) a Slovenský skauting rozšířit spolupráci a společnými silami vytvořit e-learning s mnoha zajímavými vzdělávacími kurzy a také vytvořit několik nových modulů do systému skautIS, které jsou využívány oběma organizacemi. Konkrétně jde o moduly pro správu majetku a skladů, skautské základny včetně možnosti vyhledávat v nich a také vzdělávacích akcí s úplnou agendou správy akce včetně vyhledávání akcí na webu.

Hlavní cíl projektu:

Rozvíjení spolupráce v oblasti informačně-komunikačních technologií. Prostřednictvím projektu vytvářet společně sdílený a veřejně přístupný obsah v oblasti vzdělávání. Podporovat činnost organizací v oblasti vzdělávání společným e-learningem a možností sdílení nabídky akcí, materiálního vybavení a zázemí.

Dílčí cíle projektu:

1. Oblast vzdělávání

Přizpůsobením některého z dostupných systémů pro e-learning vytvořit uživatelsky příznivé prostředí pro uživatele i vzdělavatele včetně návodů a naplnit jej vzdělávacím obsahem pro vzdělávání dobrovolníků v organizacích dětí mládeže. Vzdělávací materiály doplňovat o návodná videa. Obsah vytvořený  druhou stranou vzájemě sdílet bez překladů, ale po předchozí revizi jeho platnosti v závislosti na právním prostředí státu, ev. vzdělávací metodiky partnerů. V případě nutnosti vytvořit společně s partnerem národní verzi vzdělávacího obsahu nebo verzi společnou s vyznačením odlišností.

2. Oblast podpory činnosti

Rozvojem databáze skautIS (český skautIS, slovenský skautIS) upravit modul akcí a vytvorřit nový modul na evidenci  a půjčování majetku, nemovitostí a tábořišť. Částečně propojit data obou databází tak, aby se osoby zavedené v databázi dostaly k nabídce akcí a půjčovaného majetku druhého partnera.

Info o článku

Zobrazeno: 598x

Práce s článkem

1
kladných hlasů